14 Haziran 2010 Pazartesi

Anti-Komünizm hortladı

Komünist parti ve komünist sembollerin yasaklanması dalgası genişleyerek büyüyor. Baltık ülkeleri ve Macaristan’ın ardından 8 Haziran’da Polonya’da, 9 Haziran’da Moldova’da yürürlüğe giren bir yasayla komünist semboller yasaklandı.

Moldova hükümeti, oluşturduğu “totaliter komünist rejimi kınama komitesinin” önerisiyle komünist sembollerin ve komünizm sözcüğü ile türevlerinin; Polonya hükümeti ise kızıl yıldız, orak ve çekiç figürleri başta olmak üzere tüm komünist sembollerin kullanılmasını yasakladı.

Moldovalı ve Polonyalı komünistler, iki ülkede birer gün arayla yürürlüğe konan yasağı tarihin çarpıtılıp komünist bilincin yok edilmeye çalışılmasının bir yolu olarak görüyor ve gençliğin bilinçsizleştirilmesi ve Avrupa Birliği süsü ile kapitalizmin tuzağına düşürülmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

YKP’DEN AP’DE PROTESTO

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Polonya’da devrimcilere karşı yürütülen anti-komünist kampanyayı Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek karşısında protesto etti. Avrupa Parlementosu Başkanı Jerzy Buzek, Yunanistan gezisi sırasında parlamentodaki vekillerle bir toplantı düzenledi.

Toplantı sırasında, YKP Avrupa Parlementosu temsilcisi Yorgos Tusas İsrail’in uluslararası sularda yaptığı katliamı ve Polonya’da 8 Haziran itibariyle yürürlüğe giren anti-komünist yasayı kınadı. Buzek ise Tusas’ın sözlerinin ardından sessiz kalmayı tercih etti.

Tusas, 8 Haziran’ın Polonya’da komünist sembollerin yasaklanmasını öngören yasanın kabul edildiği tarih olması itibariyle tüm dünyadaki komünist partiler ve işçi partileri için bir mücadele günü olduğunu belirtti.

“Giderek daha fazla sayıda emekçi Avrupa Birliği’nin gerçek yüzünü fark ediyor. AB’nin kapitalist sistemin devamlılığını ve büyük tekellerin karlılığının koruyucusu olduğunu fark ediyor. Bu nedenler AB, Avrupa Parlamentosu ve sermaye partileri, komünist ideolojiyi yasaklamaya ve komünist partilere zulmetmeye devam ediyor” diyen Tusas, “Baltık ülkelerinden ve Macaristan’dan sonra şimdi de bir diğer AB ülkesi Polonya’da komünist sembollerin kullanımı 8 Haziran’da yürürlüğe konan bir yasayla yasaklandı. Bu yeni anti-komünist yasak “demokrasi” ve “özgürlük” söylemleriyle çelişkilidir” şeklinde konuştu.

Tusas, komünist partilere karşı uygulanan yasaklar ve bunlara karşı komünistlerin gösterdiği tepkilerin, hükümetlerin ve yandaşlarının emekçiler tarafından gösterilecek tepkiden korktuklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Tusas, Polonyalı komünistlerle dayanışmak üzere Varşova’ya giderek orada da bir konuşma yaptı. Buradaki konuşmasında, burjuvazinin ve anti-komünist iktidarların faşizm-nazizim ile komünizmi eşdeğer göstererek tarihi manipule etmek niyetinde olduklarını belirten Tusas bunu desteklemek için son dönemde başvurulan yöntemin Avrupa Birliği propagandası olduğunun da altını çizdi. Tusas YKP adına yaptığı konuşmasını, insanın insanı sömürmediği bir dünyaya ulaşana kadar emekçilerin sosyalizm ve komünizm için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak sonlandırdı.

Yunanistan Komünist Partisi, önceki gün öğle saatlerinde Moldova’da yürürlüğe girecek anti-komünist yasayı kınayan bir basın açıklaması da yayınladı.

Ayrıca Polonya’da ve Moldova’da yürürlüğe konan anti-komünist yasalara karşı Varşova, Akrapolis, Lizbon, Madrid, Paris ve Bükreş’te protesto gösterileri düzenlendi.
 
Birgün gazetesinden alınmıştır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder