25 Ağustos 2009 Salı

Söz Konusu Vatan İse Gerisi Tefarruattır


Ülkemizin yakın tarihimizin en çetin günlerini yaşıyor. Kurtuluş savaşından sonra belki de en önemli anlar yaklaşıyor. "memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler" demişti Gazi hazretleri. İşte o gün bu gün. Ben sol görüşlü bir ailenin devrimci evladıyım. Çok yakın bir çalışma arkadaşım ise milliyetçi bir aileden gelen bir sağcı. Ama ikimizde yaşananlar karşısında aynı tepkiyi gösterdik : "SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFARRUATTIR"...

Atamızın bizlere hitabesini bir kez daha okuyun lütfen. Ve her satırının gerçekleşmek üzere olduğunu görün. Sağ, sol, alevi, sünni, dil, din ,ırk meselesi değildir bu. Bu vatan meselesidir.

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder